Започна проектот за заштита на Маркови Кули – споменик на природата

Институтот за старословенска култура – Прилеп беше домаќин на евроамбасадорот С. Жбогар, постојаната претставничка на UNDP Л. Витон и градоначалникот И. Јованоски. Причина за посетата е грантот на Европската Унија за напредно ниво на заштита и раководење со споменикот на природата Маркови Кули, проект на Општина Прилеп, во кој како партнер е вклучен нашиот Институт, кој воедно е и надлежна институција за негово управување.

Институтот за старословенска култура – Прилеп беше домаќин на евроамбасадорот С. Жбогар, постојаната претставничка на UNDP Л. Витон и градоначалникот И. Јованоски. Причина за посетата е грантот на Европската Унија за напредно ниво на заштита и раководење со споменикот на природата Маркови Кули, проект на Општина Прилеп, во кој како партнер е вклучен нашиот Институт, кој воедно е и надлежна институција за негово управување.