Место на неповторлива интеракција помеѓу луѓето и природата