Маркови Кули 3Д

3Д виртуелен лет околу споменикот на природата Маркови Кули во близина на Прилеп. Овој исклучителен локалитет се одликува со уникатни релјефни форми како гранитни карпи во најразлични видови.