Маркови Кули – Прилеп (најава)

Најава за серија од кратки информативни филмови за културното и природното наследство во рамки на споменикот на природата Маркови Кули – ПРИЛЕП.
Филмовите се во продукција на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп во соработка со продукциската куќа LIMITLESS 119.